Wat zijn de mogelijkheden tot vergoeding?

Er zijn diverse mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een vergoeding van onze trainingen, workshops en coaching. Hieronder hebben we alle informatie op een rijtje gezet. Als je nog vragen hebt, neem gerust contact met ons op.

Vergoedingen Mindfulness

Het is mogelijk om via de aanvullende verzekering de mindfulness training (deels) vergoed te krijgen. Bekijk de voorwaarden op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness.

Werkgevers zijn ook regelmatig bereid bij te dragen, omdat mindfulness positief bijdraagt aan het welzijn van de medewerker.

Je kunt de training opgeven bij de belasting onder ‘bijzondere ziektekosten’.

Het is, afhankelijk van de gemeente waarin je woont, mogelijk bijzondere bijstand aan te vragen wanneer er sprake is van een inkomen op bijstandsniveau.

Ook voor kinderen kan de training onder bepaalde voorwaarden vergoed worden vanuit het PGB.

Vergoedingen beeldende therapie

Beeldende therapie gaat niet ten kost van het eigen risico, omdat dit via aanvullende verzekering loopt. Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om (deels) vergoeding te krijgen van dit aanbod via de aanvullende verzekering onder ‘vaktherapie’. Bekijk dit op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie. Mocht vaktherapie er bij jouw verzekering niet bij staan, dan is het mogelijk om een verzoek in te dienen om coulance te vragen. Steeds meer verzekeraars komen daarin tegemoet. Ik lever graag een conceptbrief die je daarvoor kunt gebruiken.

Ook heeft de jeugd tot 18 jaar recht op vergoeding via PGB. De gemeente heeft een zorgplicht voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar en worden ouders gestimuleerd om zelf regie te houden, dus hebben zij recht op keuze vrijheid. Er zijn 2 soorten vergoedingen: Zorg in Natura (via zorginstellingen) en PGB.
Wanneer een zorgverlener (zoals ik) geen contract met de gemeente heeft, dan kan er door ouders een PGB aangevraagd worden. Er kan aangegeven worden waarom Zorg in Natura niet geschikt is bijvoorbeeld: specifieke behandeling is niet ingekocht door gemeente; gezin wil laagdrempelige hulp, in de buurt; vaktherapeut werkt nauw samen met overige hulpverlening/verwijzer en/of school; non-verbale en ervaringsgerichte behandelvorm is het meest passend. Verwijzing kan via huisarts, wijkteam of andere behandelaar. Samen met ouders stel ik een zorgovereenkomst op. Bel gerust voor meer informatie hierover (06 15518450).

Belasting. Je kunt de kosten opvoeren bij de jaarlijkse belasting aangifte onder bijzondere ziektekosten.

Doorverwijzing. Je kan door een BIG geregistreerde professional doorverwezen worden: er kan een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) geopend zijn voor jouw behandeling door betreffende therapeut (psycholoog, psychotherapeut of psychiater). Binnen deze behandelcombinatie kunnen uren voor vaktherapie (beeldende therapie) deel uit maken van de behandeling. Bijvoorbeeld als deze therapie loopt via Psychologenpraktijk TwoBe in Rotterdam vallen de kosten van de therapie onder de gewone zorgverzekering. Een verwijsbrief van de huisarts is dan nodig om daar een DBC te openen. Zie verder info: www.twobe.org.