Wat zijn de mogelijkheden tot vergoeding?

Er zijn diverse mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een vergoeding van onze trainingen, workshops en coaching. Ook de annuleringsvoorwaarden zijn beschreven. Hieronder hebben we alle informatie op een rijtje gezet. Als je nog vragen hebt, neem gerust contact met ons op.

  Vergoedingen Mindfulness

  Het is mogelijk om via de aanvullende verzekering de mindfulness training (deels) vergoed te krijgen. Bekijk de voorwaarden op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness.

  Werkgevers zijn ook regelmatig bereid bij te dragen, omdat mindfulness positief bijdraagt aan het welzijn van de medewerker.

  Je kunt de training opgeven bij de belasting onder ‘bijzondere ziektekosten’.

  Het is, afhankelijk van de gemeente waarin je woont, mogelijk bijzondere bijstand aan te vragen wanneer er sprake is van een inkomen op bijstandsniveau.

  Ook voor kinderen kan de training onder bepaalde voorwaarden vergoed worden vanuit het PGB.

  Annuleringsvoorwaarden Zien en Zijn trainingen en workshops

  Naast dat lastminute-afzeggingen vaak tot onnodige kosten leiden ontzegt u een andere cursist ook de mogelijkheid tot deelname aan een workshop en/of trainingen. Daarom heeft de vennootschap onder firma Zien en Zijn een annuleringsregeling die geldt bij inschrijving voor workshop en/of trainingen.

  Inschrijving: Na het inschrijven op de workshop en/of training ontvangt de klant een factuur en vindt door de klant volledige betaling plaats van het overeengekomen bedrag.

  • Betaling dient plaats te vinden volgens de voorwaarden die op de factuur vermeld staan of in overleg met Zien en Zijn volgens een andere afgesproken termijn.
  • De inschrijving voor een workshop en/of training is definitief op het moment dat de betaling door ons is ontvangen.
  • Zien en Zijn Mindfulness heeft te allen tijde het recht een inschrijving te weigeren en/of te beëindigen, waarbij het eventueel betaalde bedrag zal worden gerestitueerd. Ongeveer een week voor aanvang van de workshop en/of training ontvangt u een mail met de laatste informatie.

  Annulering en kosten: Bij annulering tot 14 werkdagen voor aanvang van de workschop en/of training wordt €10 administratiekosten gerekend.
  Annulering van een workshop en/of training kan alleen schriftelijk (per brief) of per mail worden gedaan. Per mail: info@mindfulness-barendrecht.nl of per brief: Zien en Zijn Mindfulness, Mozartstraat 234, 2992 RJ Barendrecht.

  Indien een workshop en/of training later dan 14 werkdagen voor de cursus wordt geannuleerd, dan gelden de volgende regels:

  • Bij annulering tot en met 5 werkdagen voor aanvang van de workshop en/of training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering van 2 werkdagen voor aanvang van de workshop en/of training wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

  Vervanging?

  Indien u verhinderd bent, kan een andere door u aangedragen cursist uw plaats innemen. Dit dient van tevoren met Zien en Zijn Mindfulness schriftelijk (via post of e-mail) te worden afgestemd. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

  Annulering door Zien en Zijn Mindfulness

  Zien en Zijn Mindfulness behoudt zich het recht voor om tot 5 werkdagen voor aanvang van de workshop en/of training deze te annuleren wegens onvoldoende deelname, overmacht of andere redenen. Uiteraard zal in dit geval het volledig workshop en/of training bedrag worden gerestitueerd.

  Vergoedingen beeldende therapie

  Beeldende therapie gaat niet ten kost van het eigen risico, omdat dit via aanvullende verzekering loopt.

  Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om (deels) vergoeding te krijgen van dit aanbod via de aanvullende verzekering onder ‘vaktherapie’. Bekijk dit op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie. Mocht vaktherapie er bij jouw verzekering niet bij staan, dan is het mogelijk om een verzoek in te dienen om coulance te vragen. Steeds meer verzekeraars komen daarin tegemoet. Ik lever graag een conceptbrief die je daarvoor kunt gebruiken.

  Ook heeft de jeugd tot 18 jaar recht op vergoeding via PGB. De gemeente heeft een zorgplicht voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar en worden ouders gestimuleerd om zelf regie te houden, dus hebben zij recht op keuze vrijheid. Er zijn 2 soorten vergoedingen: Zorg in Natura (via zorginstellingen) en PGB.
  Wanneer een zorgverlener (zoals ik) geen contract met de gemeente heeft, dan kan er door ouders een PGB aangevraagd worden. Er kan aangegeven worden waarom Zorg in Natura niet geschikt is bijvoorbeeld: specifieke behandeling is niet ingekocht door gemeente; gezin wil laagdrempelige hulp, in de buurt; vaktherapeut werkt nauw samen met overige hulpverlening/verwijzer en/of school; non-verbale en ervaringsgerichte behandelvorm is het meest passend. Verwijzing kan via huisarts, wijkteam of andere behandelaar. Samen met ouders stel ik een zorgovereenkomst op. Bel gerust voor meer informatie hierover (06 15518450).

  Belasting. Je kunt de kosten opvoeren bij de jaarlijkse belasting aangifte onder bijzondere ziektekosten.

  Doorverwijzing. Je kan door een BIG geregistreerde professional doorverwezen worden: er kan een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) geopend zijn voor jouw behandeling door betreffende therapeut (psycholoog, psychotherapeut of psychiater). Binnen deze behandelcombinatie kunnen uren voor vaktherapie (beeldende therapie) deel uit maken van de behandeling. Bijvoorbeeld als deze therapie loopt via Psychologenpraktijk TwoBe in Rotterdam vallen de kosten van de therapie onder de gewone zorgverzekering. Een verwijsbrief van de huisarts is dan nodig om daar een DBC te openen. Zie verder info: www.twobe.org.

  Beroepscode: ter inzage bij www.vaktherapie.nl

  Annuleringsvoorwaarden: Afspraken moeten afgezegd worden 24 uur van tevoren, anders moet sessie betaald worden.

  Tijdens de behandelduur is er geen crisisopvang mogelijk en er wordt dan verwezen naar andere hulpdiensten.

  Heel graag als de therapie stopt, een tevredenheid vragenlijst invullen voor de vereniging FVB. Dit is van belang bijvoorbeeld naar zorgverzekeraars op lange termijn. De link is: https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenheidsonderzoek_VVT