DOEN en ZIJN BEELDENDE THERAPIE

In deze praktijk van Gisela kun je als kind of (jong)volwassene en oudere terecht met uiteenlopende klachten rondom emoties, stress, zelfbeeld, gedrag of rouwverwerking.

Op een bepaald moment kan je in je leven een pas op de plaats willen, meer aandacht willen voor het NU, veel pittige omstandigheden tegen komen of echt het gevoel hebben vast te zitten. Je weet dat je hulp kan gebruiken en mogelijk vind je het fijn om dit niet alleen via praten te doen, maar vooral via ervaringsgerichte oefeningen. Ook de praktijknaam DOEN en ZIJN refereert hieraan: je kunt letterlijk aan de slag met een actie via DOEN (creatief, lichaamsgericht, zintuiglijk, materiaalgericht). Daarnaast is er veel aandacht voor bewustwording, anders leren kijken naar eigen gedachtegang en oefeningen in gewoon ZIJN.

Als je het moeilijk vindt om over je gevoelens te praten of wanneer je vlug overspoeld wordt door gevoelens of wanneer je wel kunt vertellen wat er aan de hand is maar je daar weinig of geen emoties bij ervaart óf in woorden blijft hangen, dan is beeldende therapie heel geschikt voor jou.

Daarnaast heeft Gisela ruim ervaring met begeleiden van (vroegkinderlijke) trauma, hechtingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en autisme.

Als woorden te kort schieten…

Uit je denkhoofd, in het DOEN en ZIJN…

1 beeld zegt meer dan 1000 woorden…

 Wat is beeldende therapie?

Beeldende therapie biedt een alternatief voor gesprekstherapie en valt onder de vaktherapieën: hierbij ligt de nadruk op de ervaring zelf: voelen en doen. Het is een doe- en lichaamsgerichte therapie, waarbij sprake is van een concreet werkproces en tastbaar eindresultaat. Kenmerkend is de inzet van creatieve middelen, zoals teken- en schilderen, klei en het werken met stof, hout, steen en karton.

Invalshoeken die gebruikt worden naast Art Therapy zijn de ACT (Acceptance and Commitment Therapy), DGT (Dialectische gedragstherapie) en TBM (Tekenbeweging methode). Deze kunnen binnen de therapie zowel modulair ingezet worden, zodat er sprake is van 8-16 sessies of over een langere periode verdeeld worden.

Meer informatie hierover bevindt zich onder aan deze pagina bij ‘visie en methoden’.

 Wat zijn de voordelen?

De voordelen van beeldende therapie zijn:

  • Er wordt uitgegaan van de eigen kwaliteiten.

  • Er zijn mogelijkheden voor individuele aanpak of groepsgerichte aanpak (o.a. emotieregulatie training).

  • Laagdrempelig omdat het een DOE en ERVARINGSGERICHTE insteek heeft.

  • Een combinatie mogelijk met mindfulness: aandachtsgerichte beeldende therapie.

  • Geen wachtlijst en gaat niet ten koste van het eigen risico.

  • Voor jeugdhulp ook via PGB toekenning, zie ook https://fvb.vaktherapie.nl/voor-gemeenten

  • Therapie aan huis of op diverse locaties mogelijk.

Lichaamsbelevingsopdrachten en bewustwordingsopdrachten (mindfulness): Starten met de aandacht gericht op zintuiglijke ervaringen (sensopathisch). Opmerken of je hand moe wordt bij het zagen van hout, zachtheid van de steen voelen bij het bewerken met de vijl, de geur van verf. Hoe voelt het blind te tekenen of te tekenen wat je om je heen ziet.  Terug naar de basis (pré-verbaal) en tegelijk bewust worden van eigen grenzen én mogelijkheden. Kan oa ingezet worden bij hechtingsproblematiek of problemen met zelfbeeld/identiteit.

JONGEREN: ACT aanbod voor jongeren (15-25 jaar) die last hebben van somberheid, angst of lichamelijke klachten. Specifiek aanbod: 3 therapie sessies en verder online hulp (totaal 12 weken). Bij deze Acceptance and Commitment therapy (ACT) leer je dat je leven niet bepaald hoeft te worden door bijvoorbeeld vermijdend gedrag.  Je gaat het meteen toepassen in de praktijk met behulp van oefeningen. Via een traject in 4 stappen waarbij je zicht krijgt op wat je wilt bereiken, wat je in de weg staat, wat je nodig hebt om je wens te bereiken en hoe je op koers blijft. Met audio- en schrijfoefeningen en filmpjes.

OUDEREN: ‘Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn’ en ‘geniet maar nu je nog jong bent’ krijg ik vaak te horen van ouderen waar ik mee werk. Ouderdom komt met gebreken en ondanks alle levenservaring lijkt in deze fase rouw en acceptatie belangrijker dan ooit. Daarom een kortdurende aanbod is gericht op acceptatie en omgaan met (fysiek en mentaal) verlies en pijn. Combinatie van aandachtsoefeningen (mindfulness), gedragstherapie (ACT en CGT) en creatieve opdrachten. Doel: ‘veranderen wat veranderbaar is EN accepteren wat niet te veranderen is’. Met name door anders te kijken naar gedachten (bijv piekeren) wordt de beleving ook anders en kan het leven toch nog als waardevol ervaren worden.

Emotieregulatie methoden en DGT (Dialectische gedragstherapie): Is vooral gericht op het leren herkennen, verkennen en uiten van emoties. Impulsiviteit en stemmingsproblemen verminderen door aandacht te trainen in het hier-en-nu.  Je leert: Ervaringen observeren en aanwezig te zijn bij wat je doet. Ook niet-veroordelen en je richten op 1 ding. Gevoelens uiten en toe staan, niet onderdrukken. Specifiek bij stemmingsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek. Kan in module vorm ingezet worden.

Expressie opdrachten en TBM (Tekenbeweging methode): Een eerste stap is soms om letterlijk in beweging te komen, actief te worden, materiaalkeuze te maken, snel en langzaam of tweehandig te werken. De tweede stap kan dan gericht zijn op ruimte innemen, uit te proberen, van klein naar groot te werken, (kinderlijke) speelsheid in te zetten, angsten overwinnen, flexibiliteit te vergroten. Als derde stap kunnen gevoelens geuit worden met specifiek materiaal en ook kunnen (kleine) trauma’s een plek krijgen via verwerking. Bij angstklachten, depressie en trauma. Kan ook als kortdurende therapie ingezet worden.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy): Laagdrempelige invalshoek om flexibeler te worden en meer veerkracht te ontwikkelen. Het kunnen accepteren van pijnlijke situaties en het loslaten van negatieve gedachten en gevoelens (bv. angst, piekeren) en meer aandacht hebben voor wat zich nu feitelijk afspeelt en beter kunnen focussen op zaken die belangrijk zijn. Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen. Kan ook in module vorm ingezet worden.

Cognitieve gedragstherapie: Tijdens het werken met materialen kan je eigen gedachtegang leren herkennen en vervolgens onderzoek je specifieke gedachten en kan je er bijvoorbeeld helpende gedachten bij inzetten. Ook planmatiger leren werken kan je helpen te ordenen, meer rust te ervaren en ook er voor zorgen dat piekergedachten niet zo overheersen. Kan o.a. gericht worden ingezet bij autisme, adhd.

Contactformulier

Neem direct contact op