Wat is mindfulness?

Aandacht is de essentie van mindfulness. Mindful zijn betekent dat we aandacht geven aan onze fysieke en zintuiglijke gewaarwordingen, ons bewust zijn van onze gedachtestroom en onze emotionele sensaties. Door aandacht te geven aan het hier en nu, zonder oordeel en met een vriendelijke, milde houding, laten we toe wat er allemaal is. Doel is de realiteit te herkennen en te accepteren zoals ze is, zonder deze te kleuren door emotie of te reageren vanuit automatisme. Mindfulness is daarmee een levenshouding die ons leert bewuster in het leven te staan en daarmee keuzevrijheid geeft in handelen.

‘Ik ervaar vaak stress en heb het idee dat ik er niets aan kan doen’

‘Het lukt mij niet om op het werk een rustmoment te vinden voor mezelf’

‘Het leven glipt mij door de vingers, ik doe veel op de automatische piloot’

‘Mijn kinderen vragen zoveel aandacht, dat ik niet meer aan mezelf toe kom’

‘Ik word belemmerd in mijn functioneren door de pijn die ik de hele dag voel’

‘Ik wil graag meer kwaliteit halen uit de hier-en-nu momenten van mijn leven’

Waarom kiezen voor mindfulness?

Mindfulness leert je om te gaan met de uitdagingen en stress van het dagelijks leven. Aandacht voor het huidige moment kan helpen om realistischer te kijken naar onze ervaring, of deze nu als prettig of onprettig wordt beoordeeld.

Mindfulness helpt je ook als je complexe of emotionele situaties het hoofd wil bieden. Je voelt je minder overspoeld en overweldigd. Je reageert minder vanuit aangeleerde gewoontepatronen en ervaart meer vrijheid om te kiezen hoe je met de gegeven situaties omgaat en wat je hierbij nodig hebt.

Mindfulness ondersteunt je in het omgaan met de verschillende rollen als partner, ouder, werknemer, vriend, …

Wat zijn de effecten?

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de effecten van de trainingen bij mensen met stress-gerelateerde klachten, chronische pijn en/of angst, somatische en psychische klachten en depressie. Ook als preventieve maatregel in bedrijven, scholen en zorginstellingen blijkt mindfulness training zinvol. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt het volgende:

  • Een langdurige en duidelijk waarneembare afname van klachten bij mensen met chronische pijn, stress, angstklachten, depressie en vermoeidheid.

  • Een positiever zelfbeeld en positieve verandering van leefstijl.

  • Een verbetering van de kwaliteit van leven.

  • Een opvallende toename in de mogelijkheid tot ontspanning en verbetering van de concentratie.

Hoe doe je dit?

Via aandachtgerichte, meditatie oefeningen: Eenvoudige bewegingsoefeningen, de bodyscan, ademoefeningen en zitmeditatie. Ook is er sprake van informele oefeningen die op elk moment van de dag een plek kunnen krijgen; van het met aandacht luisteren naar de ander tot tanden poetsen. Mediteren betekent: een oefening die helpt om met meer gemak om te kunnen gaan met alle aspecten van het leven; plezierige en onplezierige momenten; momenten die je saai vindt of interessant. Ook word je bewust van de eigen leefstijl. Vaak ook van de wijze waarop je tot nu toe met klachten als pijn, stress, werkdruk of verdriet om bent gegaan.

Contactformulier

    Neem direct contact op