Wat kan mindfulness betekenen in het bedrijfsleven?

In organisaties is heel wat aan de hand. Grote werkdruk, hoge prestatie-eisen, dreigende reorganisaties, aanzienlijk ziekteverzuim en burn-out, hoge verwachtingen van creativiteit, veel repeterende werkzaamheden. De werkdruk en stress is groot. Wat kan je doen om medewerkers vitaal, creatief en betrokken te houden en dus het ziekteverzuim omlaag en productiviteit omhoog te brengen?

Mindfulnesstraining is een wetenschappelijk bewezen aanpak om effectiever met stress en druk op het werk te leren omgaan. Uit onderzoek naar de effecten van mindfulnesstraining blijkt dat het positieve effecten heeft op stress, mentale vaardigheden, productiviteit en onderlinge verhoudingen op het werk.

Kortom, mindfulnesstraining bevordert de fysieke en mentale gezondheid, houdt het hoofd helder en het hart warm. Een mindfulness aanbod is daarom een logisch onderdeel van een eigentijds human resourcesbeleid.

Werken aan veerkracht en vitaliteit

Een gezonde organisatie ondersteunt individuele medewerkers in het werken aan hun veerkracht en vitaliteit.Wij zien dit als het vermogen van een medewerker om te zorgen voor een fysieke, sociale en psychische balans. Een balans die steeds weer verstoord dreigt te worden door de vele facetten van het leven en daarom herhalend de aandacht verdient.

We denken dat mindfulness kan bijdragen om beter met de hoge werkdruk om te gaan: het begint met bewustwording en waarnemen, methoden aangereikt krijgen om de eigen werkstress te leren reguleren. Stoppen met doorgaan: ontdekken dat je er bewust voor kan kiezen om de pauzeknop in te drukken en jezelf gunnen om te mogen stoppen.

De effecten van mindfulness

Mensen die meer mindful zijn:

 • hebben minder last van stress en negatieve gedachten.

 • signaleren sneller dat er wat aan de hand is en doen er dan ook wat aan.

 • ervaren contacten met collega’s positiever en communiceren makkelijker.

 • gaan beter om met conflicten, omdat ze zich minder snel bedreigd voelen.

 • zijn zelfbewuster, vitaler, hebben meer focus, zijn creatiever en presteren beter.

ZIEN en ZIJN biedt diverse workshop: een kennismakingsworkshop mindfulness, een workshop mindful werken en omgaan met (werk)stress en een workshop mindful communiceren. In elke workshop krijg je uitleg over de achtergrond van mindfulness en de principes. Ook maak je kennis met de meditatie oefeningen en leer je op welke manier deze toepasbaar zijn in het dagelijks werkleven. Een workshop kan los gegeven worden of onderdeel zijn van een gezondheidsweek, team- of bedrijfsdag.

Specifiek in de workshop mindful omgaan met (werk)stress leren de deelnemers de eigen stressreacties herkennen. Ook doen deelnemers een eerste ervaring op met de mindfulness oefeningen, zodat ze deze op de werkvloer kunnen inzetten. Vragen die veelvuldig langskomen in deze workshops zijn: Hoe houd ik de regie over mijn werkzaamheden? Welke keuzes kan ik maken om de werkdruk te verlichten? Op welke manier kan ik met open mind en vanuit veerkracht aan de slag?

Praktische informatie

 • Duur: 1 – 3 uur

 • Aantal deelnemers: in overleg

 • Inclusief hand-out

 • Op eigen locatie of bij ZIEN en ZIJN

Als onderdeel van een vitaliteitprogramma: de 8 weekse training als preventief aanbod of als onderdeel van herstelproces bij een burn-out, pijnklachten, spanningsklachten, pieker/slaapproblemen. Je kan tijdens de training vaardigheden leren toepassen om een betere balans te vinden tussen inspanning/ontspanning, privé/werk.

De nadruk van de training ligt op ‘leren door ervaren’ aan de hand van oefeningen, zoals: begeleide aandachtsoefeningen, bewegingsoefeningen, zit -en loopmeditatie. Ook worden er oefeningen gedaan om het bewustzijn in het dagelijkse leven te vergroten. Iedere bijeenkomst heeft een thema. Daarnaast is er ruimte voor het bespreken en delen van de ervaringen. Hierdoor wordt de opmerkzaamheid verscherpt. In de groep onderzoek je je eigen mogelijkheden om bewuster in het leven te staan.

Praktische informatie

 • Duur: 8 sessies van 2 uur óf 6 sessies van 1 uur afhankelijk van de specifieke vraag

 • Aantal deelnemers: in overleg

 • Op eigen locatie of bij ZIEN en ZIJN

Er is de mogelijkheid om mindfulness binnen een individueel coachingstraject aan te bieden bij dreigende burn-out of als onderdeel van het herstel traject na burn-out. Coaching heeft doorgaans de focus om een innerlijke zoektocht te starten bestaande uit zelfontdekking, verhoging bewustzijn en met als effect zelfontplooiing om de energie en fysieke en mentale condities van de cliënt  te bevorderen/herstellen. Daarbij wordt er aandacht gegeven aan het omgaan met stress en emoties, de automatische reacties bij stress, het versterken van de eigen competenties en het neerzetten van een terugval plan. De coaching is ervaringsgericht (zintuiglijke, fysieke waarneming, gewaar zijn van gedachtes en emoties) in het hier en nu. Eerst leren bewust aanwezig te zijn zonder onmiddellijk te willen interpreteren of ergens betekenis aan te willen geven. Daarna bepaalde vaardigheden optimaliseren zoals eigen grenzen bewaken, timemanagement, verminderen van perfectionisme en omgaan met conflicten.

Praktische informatie

 • Duur: gemiddeld 4 tot 8 coaching sessies van 1 tot 1,5 uur

 • Aantal deelnemers: op individuele basis

 • Op eigen locatie of bij ZIEN en ZIJN

Contactformulier

  Neem direct contact op

  Enkele van onze klanten