Mindfulness in het onderwijs

Tijdens een mindfulness workshop en training leren kinderen en jongeren aandachtig te zijn en focussen op dingen die er op dat moment bewust toedoen. Ze oefenen met het vergroten van hun concentratie en geheugen, met het leren een ‘stap op de plaats’ te nemen en meer controle terug krijgen op hun impulsiviteit of reactiviteit, of het leren benoemen en begrijpen, soms gewoon accepteren van allerlei emoties en gedachten, het loslaten van oordeel en vergroten van zelfvertrouwen, of vriendelijker kunnen zijn met zichzelf en met anderen zodat pestgedrag afneemt.

Voor leerkrachten, docenten en leidinggevenden is mindfulness vooral gericht op het behouden, hervinden, vergroten van mentale veerkracht, vitaliteit en werkplezier. Mindfulness biedt aanknopingspunten voor duurzame inzetbaarheid en levensfasebewust personeelsbeleid.

Aanbod voor (naschools) basisonderwijs

Wij gaan steeds uit van de volgende visie: door kinderen al op jonge leeftijd te begeleiden in mindfulness leren ze zich beter concentreren, hun hoofd vol piekergedachten tot rust te brengen en op een andere manier met stemmingen en impulsen om te gaan.

Het is mogelijk om een mindfulness training te verzorgen voor kinderen van 8-12 jaar op basisscholen. Dit houdt in dat we een 8 weken aanbod in de klas (of een kleine groep) verzorgen, waarbij de kinderen 1 keer per week ½-1 uur mindfulness les krijgen en de leerkracht op andere dagen een 5 minuten mindfulness oefening verzorgt. Ook kunnen wij een workshop kennismaken met mindfulness verzorgen voor kinderen, ouders en/of leerkrachten.

Tevens zijn we enthousiast om mee te denken in een passend aanbod voor andere instellingen, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, naschoolse opvang of GGZ.

Aanbod voor vervolgonderwijs

Omdat mindfulness in het onderwijs breed toepasbaar is, doen wij onderstaande suggesties, maar staan wij open voor ideeën van de instellingen zelf.

  • Een kennismakingsworkshop over ‘Mindfulness voor jongeren’ in de klas.

  • Kortdurende mindfulness training in de klas of in kleine groep (gericht op stressreductie).

  • Workshop ‘Kennismaken met mindfulness’ of ‘Mindful Werken’ voor de medewerkers.

  • Een mindfulness training voor medewerkers.

 Onderzoek

Onderzoek wijst uit dat mindfulness beoefening doorwerkt in het totale schoolklimaat, zowel voor directie, onderwijsgevenden, leerlingen als ouders. (Flook, Goldberg e.a., 2013), (Jennings & Greenberg, 2009) (Jennings, 2015).

Op dit moment vindt een onderzoek plaats in Maastricht (UMC) over mindfulness beoefenen en het vergroten van de executieve functies van het brein bij jongeren. Middelbare scholen kunnen een mindfulness aanbod opnemen in hun programma. Zie ook www.mentalefitheid2020.nl met achtergrond informatie van o.a. mindfulness in het onderwijs van de toekomst.

Publicaties

Dat mindfulness steeds groter draagvlak vindt, blijkt wel uit het recent verschenen essay ‘Vrede kun je leren’ van David van Reybrouck en Thomas d’Ansembourg. Dit essay pleit voor mindfulness, geweldloze communicatie en compassie op school, op het werk en thuis.

Recente wetenschappelijke inzichten bewijzen hoe deze technieken werkelijk leiden tot een beter zelfbeeld, betere leerprestaties en wederzijds begrip. Ze verhogen de mentale hygiëne, zowel van mens als maatschappij. De opvoeding tot vrede moet net zo vanzelfsprekend zijn als gymnastiek en lichamelijke verzorging.

Contactformulier

    Neem direct contact op