Beeldende therapie aanbod voor jongeren en volwassenen

Op een bepaald moment in jouw leven kan het zijn dat je psychische ondersteuning kunt gebruiken. Mogelijk heb je ook al een traject van praten achter de rug en gaat het meer om voelen en doen. Vaak is het nodig om uit je denkhoofd te gaan en meer contact te maken met je gevoel. Soms werkt het beter om vanuit de zintuigen aan de slag of om juist letterlijk actief in beweging te komen. Ook kan de nadruk liggen op: in beeld brengen zonder woorden of als aanvulling op woorden. De therapeut helpt je door je te confronteren, te ondersteunen of door samen met je te zoeken naar oplossingen. Doelen waar je aan kunt werken:

 • Nieuwe vaardigheden aanleren.

 • Actief ander gedrag oefenen.

 • Uiten en vormgeven waar moeilijk over gesproken kan worden.

 • Zien, ervaren en begrijpen waar problemen liggen.

 • Ontdekken wat echte kwaliteiten zijn.

Ik heb echt geleerd dat ik mijn aandacht kan houden in het doén -bij het kijken, voelen en ruiken-, terwijl ik eerder veel meer bezig was met het toekomstig resultaat

(Man met autisme, 51 jaar)

Ik kan nu starten vanuit een tekenbeweging en het hoeft niet meer met een (voorbedachte) planning of voorbeeld

(Vrouw met angststoornis, 34 jaar)

Door bepaalde emoties te uiten via creatieve expressie, heb ik ontdekt dat ik emoties in het dagelijks leven nu veel eerder herken

(Vrouw met depressie, 27 jaar)

Hoe ga je aan het werk?

De start is met 1-3 kennismakingssessies en deze fase is vooral onderzoekend. Dan volgt er een gesprek met jou om gerichter naar doelen te kijken. De voortzetting, frequentie en de duur van de therapie wordt besproken. De sessies zijn normaal gesproken wekelijks of twee wekelijks.

Als het doel gericht is op trauma, rouwverwerking of angstvermindering, dan kan de therapie inhoud gecombineerd worden met aandachtgerichte oefeningen (mindfulness) en gedragstherapie (CGT of ACT).

Het kan ook zijn dat jouw doel voor de therapie al duidelijk is en dat je direct een gericht en kortdurend aanbod wilt. Je kan dan bijvoorbeeld 5 sessies werken met diverse materialen en technieken en met een specifiek thema: Loslaten van perfectionisme; Voelen en doen; Omgaan met ziekte of Wie ben ik en wat wil ik.

Meer informatie over de inhoud van de therapie bevindt zich onder de pagina BEELDENDE THERAPIE bij ‘visie en methoden’.

 Wat zijn de voordelen?

De voordelen van beeldende therapie zijn:

 • Er wordt uitgegaan van de eigen kwaliteiten.

 • Er zijn mogelijkheden voor individuele aanpak of groepsgerichte aanpak (o.a. emotieregulatie training).

 • Laagdrempelig voor jongeren/volwassenen/ouderen, omdat het een DOE en ERVARINGSGERICHTE insteek heeft.

 • Een combinatie mogelijk met mindfulness: aandachtsgerichte beeldende therapie.

 • Geen wachtlijst en ook via een eigen PGB toegankelijk.

 • Therapie aan huis of op diverse locaties mogelijk.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk door een e-mail te sturen of te bellen met Gisela. Dan volgt een vrijblijvend (telefonisch) gesprek met wederzijdse uitwisseling. Na 2 à 3 kennismaking sessies wordt er concreter advies gegeven over de behandeling, de duur en evaluatiemomenten.

Kosten

 • Telefonisch informatief (en intake) gesprek: kosteloos.

 • Individuele therapie sessie (50 minuten): 75 euro*

 • Groepstherapie sessie: kosten afhankelijk van aantal deelnemers.

 • Kijk op onze speciale pagina Vergoedingen welke mogelijkheden er zijn tot vergoeding.

* Deze kosten zijn inclusief voorbereiding, materialen, rapportage. Tijdens de behandeling wordt er minimaal 1 (tussen/eind) verslag gemaakt (75 euro) en in overleg vaker. Ook overlegminuten met andere hulpverleners, ouders, school worden berekend.

Locatiemogelijkheden